ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Για να δείτε τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των Αιρετών του Δήμου πατήστε στο αντίστοιχο όνομα :

Δήμαρχος: κ. Βασίλης Ζορμπάς

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών: κ. Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος

Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών: κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας - Κοινωνικών Δομών: κ. Κωβαίος-Ντούσκος Νικόλαος

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Λέκκας Διονύσιος

Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σάρκουλας Βασίλειος

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

κ. Κωνσταντακόπουλος Εμμανουήλ

κ. Σταθόπουλος Ιωάννης

κ. Καζάκος Γεώργιος (Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου)

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software