ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2018

Για τον πίνακα κληρωθέντων αλφαβητικά πατήστε εδώ. (Ορθή Επανάληψη)

Για τον πίνακα κληρωθέντων χωροταξικά στο τρίγωνο πατήστε εδώ. (Ορθή Επανάληψη)

Για τον πίνακα κληρωθέντων χωροταξικά στην υπόλοιπη ζώνη Α πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα κληρωθέντων χωροταξικά στη ζώνη Β πατήστε εδώ.

Εκτύπωση