• Αρχική
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  • Ανακοινώσεις
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΓΙΑΒΑΣΕΙΟ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΓΙΑΒΑΣΕΙΟ»

Ο Δήμος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ανακοινώνει ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τεκμηριωμένες προτάσεις για την αγορά ή αξιοποίηση του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 & Αγίας Ειρήνης στο Εμπορικό Τρίγωνο των Αθηνών που λήγει  στις 30 Απριλίου, θα πραγματοποιείται μέχρι και τις 30 Μαΐου 2016.
Υπενθυμίζεται ότι:  
Το ακίνητο αποτελείται από οικόπεδο εμβαδού 376,71 τ.μ., στο οποίο διατηρείται το κέλυφος διωρόφου κτίσματος και έχει κριθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται (ΦΕΚ 349/Δ/85).
Το ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται εντός του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στο Ο.Τ. 66054, όπου επιτρέπονται χρήσεις γενικής κατοικίας του άρθρου 4 (πολεοδομικό κέντρο) του από 23.2.1987 π. δ/τος (Δ΄166) με τις ειδικές χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται στο από 13-7-94 Π.Δ. (ΦΕΚ 704Δ/94) ως ισχύουν σήμερα.
 Οι προτάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου. Τα στοιχεία του ακινήτου θα διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή, 15342.
Από την παραπάνω διαδικασία δεν γεννάται οποιαδήποτε αξίωση κατά του Δήμου. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση : 28/4/2016

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software