Διεύθυνση Περιβάλλοντος

PERIVALLON LOGO 2

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Καθαριότητας & Διαχείρισης Μηχανημάτων-Οχημάτων
Είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων. Επίσης, είναι αρμόδιο για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων (μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων έργου, κ.λπ.) του Δήμου, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την κίνηση των οχημάτων.

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, για τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στον Δήμο και γενικότερα θεμάτων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Τμήμα Πρασίνου
Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, συντήρησης και επέκτασης του αστικού πρασίνου στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης (άλση, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες, δενδροστοιχίες πεζοδρομίων, παρτέρια, κ.λπ.) και στις αυλές και κήπους δημοτικών κτιρίων (Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βιβλιοθηκών, ΚΑΠΗ, Δημοτικών Ιατρείων, κ.λπ.), Δημοτικού Κοιμητηρίου, Ιερών Ναών και Δημόσιων Σχολείων.