ΕΜΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Apokomidi 2Η Υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής για τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και προϊόντων κηπευτικών εργασιών που λειτουργούν στον Δήμο μας.
 
Ιωάννης Α. Σιδέρης
Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Apokomidi

Ημ/νία Δημ/σης : 24/2/2015