Επαφή

Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.
Αγία Παρασκευή
Αττική
15343
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software