Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
  • Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 05/03/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 05-03-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανάθεση γνωμοδότησης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» στο ακίνητο του κληροδοτήματος ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ.
(εισηγητής: Δήμαρχος: B. Ζορμπάς).

2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των ασφαλιστικών συμβάσεων για την περίοδο 2014-2015.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος: N. Κωβαίος-Ντούσκος ).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26/02/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 26-02-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Έγκριση της υπ. αριθμ. 11/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17/02/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 17-02-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 με θέμα:

1.    Ενημέρωση για την αναστολή λειτουργίας των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω των απρόσμενων εξελίξεων στο ανωτέρω θέμα και της άμεσης κινητοποίησης που απαιτείται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 43η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 23/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με θέμα:


Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση αναγκών έτους 2013.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 42η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 22:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22.00 με θέματα:

1.    Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΔΡ.Ι.

2.    Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΚΩΝ.Β

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σεΤακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου(Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 με θέματα:

1. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 40η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10/12/2013 & ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 10-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 με θέμα:
 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγίας Παρασκευής για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δεκέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014».
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Γ. Μουχτούρη)
 
Για τις εισηγήσεις και σχετικά αρχεία κάντε κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 03/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 03-12-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 με θέματα:

1. 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 38η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 20/11/2013 & ΩΡΑ 22:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 20-11-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 με θέματα:
 
 1. Ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2014.
 
Για να δείτε τις εισηγήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 37η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 20/11/2013 & ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 20-11-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με θέματα:
 
1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014.
 
Για να δείτε τις εισηγήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 13/11/2013 & ΩΡΑ 21:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 13-11-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 με θέματα:

1. «Συζήτηση για την αντικειμενικότητα και το βαθμό αμεροληψίας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού του Δήμου, μέσω της ΜΚΟ ΔΡΑ.ΣΕ.» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40971/23-10-2013 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή».
(εισηγητής: Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κ. Ι. Σταθόπουλος) 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30/10/2013 & ΩΡΑ 21:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 30-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 με θέματα:

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου».
(εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή)
2.17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21/10/2013 & ΩΡΑ 22:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 21-10-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22.00 με θέματα:

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21/10/2013 & ΩΡΑ 21:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 21-10-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 με θέμα:
 
Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software