Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17/03/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 17-03-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση - Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ–ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012». (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

3. Πρόταση για περιοδική διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ευεργέτου Γιαβάση, από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Στρ. Τόμπρα κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο και Κυριακή.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

4. Έγκριση πραγματοποίησης Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού 2014 και ψήφιση πίστωσης ύψους 12.000 ευρώ του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού».
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κωνσταντακόπουλος)

5. Έγκριση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κωνσταντακόπουλος)

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 82/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΄Εγκριση δαπάνης 14.678,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) σε Εγκριση δαπάνης ποσού 14.195,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) για τις ανάγκες μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου και των ηλικιωμένων δημοτών – μελών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου (ΚΑΠΗ).
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).
7. Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Επιχορήγηση σε Σωματεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής «ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3019/27-01-2014 αίτησής τους.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

10. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη των δένδρων.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).

11. Λήψη απόφασης για έγκριση της συνημμένης ονομαστικής κατάστασης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης μας για χορήγηση δωροεπιταγών Πάσχα 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

12. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Β.Δ.
13. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Δ.Α.
14. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Σ.
15. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ο.Ν.
16. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Α.
17. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Μ.
18. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Π.
19. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Τ.Φ.
20. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Φ.Α.
21. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Χ.Χ.
(εισηγητής των 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 θεμάτων: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

22. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης του Ν. 1221/81 που αφορά στην έκδοση οικοδομικής άδειας με τίτλο: «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ 328»
(εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

23. Έγκριση θέσης τοποθέτησης Εναέριου Υποσταθμού στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
(εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

24. Έγκριση τρόπου λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έτους 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

25. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την απασχόληση Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων».
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής εργαλείων – μηχανημάτων - ανταλλακτικών και μπαταριών, της Επιτροπής Καταστροφής Αναλώσιμων Υλικών.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κωνσταντακόπουλος)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής εργαλείων, της Επιτροπής Καταστροφής Αναλώσιμων Υλικών.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κωνσταντακόπουλος)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής οχημάτων-μηχανημάτων, της Επιτροπής Καταστροφής Αναλώσιμων Υλικών.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κωνσταντακόπουλος)

29. Αίτηση χορήγησης άδειας για διάθεση προϊόντων απευθείας από παραγωγούς, από το Δίκτυο Ανταλλαγής & Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

30. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 3.676,39 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 75, 340, 481, 632, 640, 645, 647, 649, 650, 651, 666, 685, 689, 690 & 706/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κοιμητηρίου, γ) τέλος ακίνητης περιουσίας ακινήτων & δ) ενοίκια ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

Για να δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων παρακαλούμε πατήστε εδώ και εδώ.

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software