Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε διάφορα σημεία του Δήμου από το  Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software