Ανακοίνωση δήμου Αγίας Παρασκευής (9/12)

Ανακοίνωση δήμου Αγίας Παρασκευής (9/12)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωράει σε ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή περ. (α) παρ. 6 άρθρου 206 Ν. 4820/2021 διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τρεις επιπλέον (3) μήνες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software