Ανακοίνωση προσλήψεων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων

| Προσλήψεις / Διορισμοί
Ανακοίνωση προσλήψεων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες ως εξής:

Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

Πέντε (5) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ) κατόχων ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) με κατηγορίες διπλώματος 1.3 ή 2.5 ή 4.1

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software