ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

| Προσλήψεις / Διορισμοί

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  ΕΔΩ.

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα των Η/Υ πατήστε ΕΔΩ.

Προθεσμία αιτήσεων από 08/12 έως και 17/12/2020.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software