Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριων, για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι καθαρισμοί στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι 09/09/2020-10/09/2021.


Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software