ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Για την κατηγορία ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών  επιστημών πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα απορριπτέων πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software