ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017

Για την κατηγορία ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΥΕ γενικών καθηκόντων πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΔΕ μαγείρων πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΥΕ βοηθών μαγείρων πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών χώρων πατήστε εδώ.

Για την κατηγορία ΠΕ φαρμακοποιών πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα απορριπτέων πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software