ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας για "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ" (CPV 85200000-1) που θα καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

Για τα σχετικά αρχεία πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software