ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020"

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων (σοχ) πατήστε εδώ.

Για την απόδειξη χειρισμού ΗΥ πατήστε εδώ.

Έντυπο ΣΟΧ 5 πατήστε εδώ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από 21/03/2017 – 30/03/2017.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software