ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2013 ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Για να ενημερωθείτε για την προθεσμία των αιτήσεων πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το παράρτημα πατήστε εδώ.

Για να κάνετε λήψη της αίτησης πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software