ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1 Α/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΩΔ ΘΕΣΕΩΝ 101, 102, 103

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software