ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1Α/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software