ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το παράρτημα πατήστε εδώ.

Για να κάνετε λήψη της αίτησης πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για την προθεσμία των αιτήσεων πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software