ΠΡΟΣΛΗΨΗ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 25/7/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/8/2012 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00 ΜΕ 14.00
 
Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
Για να κάνετε λήψη του εντύπου αίτησης πατήστε εδώ.
Για να κάνετε λήψη του παραρτήματος πατήστε εδώ.
Για να κάνετε λήψη του εντύπου απόδειξης χειρισμού Η/Υ πατήστε εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software