ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων που αφορά την ΣΜΕ 1Β/2012 Ανακοίνωση για πρόσληψη ενός ΤΕ Λογοθεραπευτή και ενός ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα προσαρμοσμένη κινητική αγωγή), θα συνεχιστεί για τον υπολειπόμενο χρόνο που είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη την 22/6/2012 εώς και την 29/6/2012.
 
Την ανακοίνωση θα την βρείτε στην σημείωση «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software