Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για τα σχετικά αρχεία πατήστε εδώ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από 06/12/2016 – 15/12/2016.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software