ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2016

Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων (σοχ) πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για την ΥΔ για το κώλυμα 8μήνου πατήστε εδώ.

Για την ΥΔ για το κώλυμα ΠΔ 164/2004 πατήστε εδώ.

Για την ΥΔ εμπειρίας πατήστε εδώ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από 06/12/2016 – 15/12/2016.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software