ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 12-10-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:21933
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφ. Μεσογείων 415 – 417
15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 2132004 - 502
E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει ότι επιθυμεί να μισθώσει, χώρο για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου και του Προσωπικού Καθαριότητας και Μηχανολογικού.


Ο χώρος αυτός να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:
1.Να έχει έκταση από 1.800 τετρ. μέτρα έως 5.000 τετρ. μέτρα.
2. Να βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου.
3. Να διαθέτει παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
4.Να μην εμπίπτει/ουν σε ζώνες προστασίας ή ΖΟΕ κ.λ.π., που να αποκλείουν τη δυνατότητα εγκατάστασης των χρήσεων.

5..Η θέση του/ των (ή του συνόλου αυτών, ως ενιαία έκταση) ακινήτων να έχει πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε ελεύθερη – ταχεία λεωφόρο ή παράδρομο ελεύθερης ταχείας Λεωφόρου ή πρωτεύουσα αρτηρία ή εναλλακτικά σε δευτερεύουσα αρτηρία.

6.Να ευρίσκεται κοντά σε είσοδο- έξοδο της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού ή της Αττικής οδού.
Η πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατεθεί σε φάκελο, που θα περιέχει:
1.Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου(κυρίων) του ακινήτου/ων ότι τα στοιχεία της περιγραφής του ακινήτου είναι αληθή και πίνακα με πλήρη στοιχεία του κυρίου ή τυχόν συνιδιοκτητών του ακινήτου, είδος κυριότητας και ποσοστά συν/σιας, ΑΦΜ, ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.

2.Τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3.Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με τα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται σ΄ αυτά και αντίγραφα πράξεων χαρακτηρισμού δασαρχείου, όπου έχουν εκδοθεί.

4.Σε περίπτωση ύπαρξης κτίσματος/των εντός του/των ακινήτων, πρέπει να προσκομιστούν τα στοιχεία νομιμότητας αυτών (οικοδομική άδεια, Δήλωση ένταξης Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13, Ν.1337/83, κ.λ.π) και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε ισχύ.

5.Αντίγραφα κτηματολογικού διαγράμματος με συντεταγμένες και φύλλο εγγραπτέων δικαιωμάτων κτηματολογίου.

Δεκτή είναι και η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακινήτων που δεν καλύπτουν (μεμονωμένα) τις παραπάνω προϋποθέσεις εμβαδού, προκειμένου να αξιολογηθούν, ως ενιαίο σύνολο με συνεχόμενα όμορα ακίνητα, για την κάλυψη των παραπάνω προϋποθέσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν, εκδήλωση ενδιαφέροντος,εντός είκοσι (20) ημερών, από την τελευταία δημοσίευση και ανάρτηση της Πρόσκλησης αυτής στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ. έως 15.00μ.μ., στη διεύθυνση Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, Τ.Κ.15342, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Πληροφορίες :κ. Βίνα Χάλαρη τηλ:2132004571 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software