Παροχή Υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλης για εναρμόνιση χρήσεων γης Γ.Π.Σ. και διαταγμάτων ρυμοτομικού σχεδίου

| Προμήθειες / Προσκλήσεις

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software