Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

| Προκηρύξεις
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο Δήμος Αγίας παρασκευής προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 860.0641,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

 

 

 

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software