"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ"

| Προκηρύξεις
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ"

Ανοιχτός  διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο  "Παροχή υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη της αυτεπιστασίας".

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 259190 ΑΔΑΜ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ESPD

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software