«ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2024-2026»

| Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ψυχοκοινωνική στήριξη και ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων (γυναικών, ΑμεΑ, φροντιστές ασθενών) του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη διετία 2024-2026».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ESPD

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software