ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»

| Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ESPD

ESPD 2

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software