Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου - Δημοτική Βιβλιοθήκη

| Προκηρύξεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου έχοντας υπόψη:

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software