Περίληψη Διακύρηξης Διαγωνισμού

| Προκηρύξεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής, διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου της πόλης μας.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software