Δασικές πυρκαγιές και πρόληψη

Δασικές πυρκαγιές και πρόληψη

Ο Σ.Ε.Π.Π.Β/Α.Τ.Υ. και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής την Κυριακή 14 Μαΐου στις 11:00 πμ, στο φυλάκιον «Μοναστήριον, πραγματοποιεί την εκδήλωση «Δασικές Πυρκαγιές & Πρόληψη. Forest fires & Prevention». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, και του Unesco Notion Proastion.

forest fires 800

  


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software