Μετακόμιση Κέντρου Ημέρας

Μετακόμιση Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας Αγίας Παρασκευής ενημερώνει πως από τις 20/12/2022 μετακομίζει και θα βρίσκεται επί των οδών Κιθαιρώνος και Τεπελενίου.

kedro imeras metakomisi800

kedro imeras metakomisi801


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software