Λέσχη Ανάγνωσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Λέσχη Ανάγνωσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου ανακοινώνει το πρόγραμμα της Λέσχης Ανάγνωσης για το 2023-2024.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software