Αποτελέσματα 3ης φάσης εγγραφών/επανεγγραφών ΠΑΙΣΔΑΠ 2023-2004

Αποτελέσματα 3ης φάσης εγγραφών/επανεγγραφών ΠΑΙΣΔΑΠ 2023-2004

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 3ης Φάσης των εγγραφών-επαενγγραφών ΠΑΙΣΔΑΠ για το 2023-2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software