Αποτελέσματα 9ης φάσης επιλογής παιδιών για τις εγγραφές - επανεγγραφές των ΠΑΙΣΔΑΠ

Αποτελέσματα 9ης φάσης επιλογής παιδιών για τις εγγραφές - επανεγγραφές των ΠΑΙΣΔΑΠ

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας ανακοινώνουν  τα αποτελέσματα της 9ης φάσης επιλογής παιδιών για τις εγγραφές - επανεγγραφές των Παιδικών Σταθμών.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software