«ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2024», CPV: 85320000-8 «Κοινωνικές υπηρεσίες»


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software