Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020

Προκλήσεις αλλά και Δουλειά με Θετικό Πρόσημο στους ΠΑΙΣΔΑΠ

Μια χρονιά συμπληρώθηκε στη διοίκηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) με δήμαρχο τον Βασίλη Ζορμπά και μια αποτίμηση της δουλειάς που έγινε στο Νομικό Πρόσωπο θεωρείται επιβεβλημένη.

Η προηγούμενη σχολική χρονιά ξεκίνησε για τους ΠΑΙΣΔΑΠ με σχετικές δυσκολίες, αλλά στην πορεία η κατάσταση λόγω της πανδημίας έγινε ακόμη δυσκολότερη για όλους: παιδιά, γονείς, εργαζόμενους στους ΠΑΙΣΔΑΠ, διοίκηση.

Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Δυσκολίες κοινωνικοοικονομικές, με απρόβλεπτες και εξαιρετικά πολύπλοκες δυσλειτουργίες λόγω της πανδημίας αλλά και με σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.

Πέρα όμως από την ανάγκη διαχείρισης των ζητημάτων που παρουσιάστηκαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα συνδεδεμένα με την πανδημία, εν τούτοις έγιναν και βήματα για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών των ΠΑΙΣΔΑΠ προς τα φιλοξενούμενα παιδιά και τους γονείς τους.

Προχωρώντας σε μια αποτίμηση του έργου στους ΠΑΙΣΔΑΠ, θεωρώ σημαντικό να αναφερθεί η μεγάλη μείωση της δυναμικότητας των Σταθμών, που από 698 θέσεις πέρυσι έπεσε στις 551 για το 2020-2021. Παράλληλα, κάθετη ήταν και η μείωση των αιτήσεων που δέχτηκαν οι ΠΑΙΣΔΑΠ για τη χρονιά 2020-2021.

Όσον αφορά στη μείωση της δυναμικότητας, αυτή οφείλεται στους εξής λόγους:

  1. Η εκ του Νόμου υποχρέωση υιοθέτησης αυστηρότερων κριτηρίων –σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ– για τη φιλοξενία των παιδιών, δηλαδή λιγότερα παιδιά στον ίδιο χώρο.

  2. Τα ίδια κριτήρια έπρεπε να ισχύσουν και στους ενοικιαζόμενους χώρους. Αυτό οδήγησε στη δημοπρασία νέων χώρων. Στη συνέχεια, οι νέοι αυτοί χώροι θα έπρεπε να προσαρμοστούν στις ίδιες προδιαγραφές με τους υπόλοιπους σταθμούς κ.λπ.

  3. Η έλλειψη νέων –ιδιοκτησίας του Δήμου– παιδικών σταθμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει να κατασκευαστεί νέος παιδικός σταθμός από την κατασκευή του Σταθμού της Αισώπου, που έγινε επί προηγούμενης δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά, αν και οι ανάγκες παρέμειναν ίδιες και ήδη ο Δήμος αναζητούσε κάθε χρονιά, χώρους προς ενοικίαση.

Αναφορικά με τη μείωση των αιτήσεων, υποθέτουμε ότι οφείλεται στην πανδημία, η οποία επέδρασε σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς αντιμετωπίζουν την προφύλαξη  των παιδιών τους. Είναι πιθανό να στράφηκαν σε άλλες λύσεις εκτός της φιλοξενίας των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.

Σχετικά με την πανδημία οι ΠΑΙΣΔΑΠ έχουν πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα, από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Εσωτερικών, μέτρα,  ώστε τα φιλοξενούμενα παιδιά να είναι και να αισθάνονται ασφαλή στους χώρους φιλοξενίας. Βέβαιο είναι, επίσης, ότι η πανδημία δημιούργησε πολλές δυσκολίες και αναστάτωση τόσο στη λειτουργία των ΠΑΙΣΔΑΠ, ως Νομικό Πρόσωπο, όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες, λόγω των μέτρων μείωσης της εξάπλωσης του ιού (λιγότερα παιδιά, μειωμένη παρουσία προσωπικού κ.λπ.). Ωστόσο, οι ΠΑΙΣΔΑΠ ανταποκρίθηκαν και στις νέες αυτές προκλήσεις.

Στη χρονιά που πέρασε, οι ΠΑΙΣΔΑΠ, αποδεχόμενοι την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, προχώρησαν στη μονιμοποίηση 47 εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προβεί σε προσφυγές. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και η διοίκηση των ΠΑΙΣΔΑΠ θεώρησαν ότι ήταν προς όφελος του Νομικού Προσώπου η μονιμοποίηση των 47 εργαζομένων, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ευελπιστώντας ότι αυτό  θα λειτουργούσε θετικά ως προς αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η διοίκηση προχώρησε σε δημοπράτηση δύο χώρων στο Κοντόπευκο και στον Τσακό. Η σημασία της ενέργειας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονταν νομικά «στον αέρα», καθώς είχαν λήξει –ήδη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης– τα ενοικιαστήρια, και δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η ενοικίασή τους, χωρίς τις προσαρμογές που ο νόμος απαιτούσε. Προσαρμογές που απαιτούσαν την ύπαρξη ισχύουσας μίσθωσης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε είχε λήξει προ ετών.

Καινοτομία για τους ΠΑΙΣΔΑΠ ήταν και η εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά για το σχολικό έτος 2020-2021. Όλες οι αιτήσεις έγιναν με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με δεδομένη τη συγκεκριμένη και διαφανή μοριοδότηση των αιτήσεων, θεωρούμε ότι βοήθησε στη μεγαλύτερη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων βοήθησε όλους και βελτιστοποίησε την αποδοτικότητα όλων, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν υπήρχε συγχρωτισμός ενδιαφερομένων και ώρες αναμονής για την κατάθεση των αιτήσεων, δείχνει τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Οι νέοι όροι φιλοξενίας που πρότεινε η διοίκηση περιέχουν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αξίζει να αναφερθούν:

  • Το όριο ηλικίας των φιλοξενουμένων παιδιών μειώθηκε στους 12 μήνες, έναντι των 18 μηνών πού ίσχυε τα τελευταία χρόνια.

  • Καταργήθηκε, με τους νέους όρους φιλοξενίας, το κόστος επανεγγραφής των 25 ευρώ ανά εγγραφή.

  • Μειώθηκε το κόστος μεταφοράς με το σχολικό λεωφορείο.

  • Έγινε εξορθολογισμός των τροφείων προς ανακούφιση των πολύ χαμηλών ετήσιων εισοδημάτων.

Σημαντική είναι και η πρωτοβουλία διεκδίκησης κονδυλίου ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια, ποσού περίπου 175.000 ευρώ, για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του ιδιόκτητου Παιδικού Σταθμού της οδού Βορρά. Έχουν ήδη κινηθεί όλες οι διαδικασίες σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας. Οι ΠΑΙΣΔΑΠ θα διεκδικήσουν όσους πόρους είναι δυνατόν, προκειμένου είτε να αναβαθμιστούν οι υπάρχοντες παιδικοί σταθμοί είτε, σε συνεργασία με τον Δήμο, να κατασκευαστούν νέοι.

Η προηγούμενη χρονιά περιείχε και άλλες προκλήσεις τις οποίες έπρεπε η διοίκηση των ΠΑΙΣΔΑΠ να διαχειριστεί.

Μία από αυτές ήταν και το κλείσιμο της υπόθεσης της εξόφλησης της αγοράς του σχολικού λεωφορείου, η οποία εκκρεμούσε από την προηγούμενη διοίκηση. Επίσης πρόκληση για τους ΠΑΙΣΔΑΠ ήταν και ό έλεγχος, η  βεβαίωση και η επιστροφή στη συνέχεια, των τροφείων για το διάστημα που ίσχυσε η καραντίνα και ήταν μειωμένη τόσο η προσέλευση των παιδιών όσο και η προσφορά των υπηρεσιών των ΠΑΙΣΔΑΠ.

Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στη σημαντική συνεισφορά του Νομικού Προσώπου στην υλοποίηση της προσχολικής αγωγής στο Δήμο μας. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του νόμου για την προσχολική αγωγή δημιούργησε μια σειρά θεμάτων. Υπάρχουν, βέβαια, ακόμη πολλές προκλήσεις, στις οποίες ο Δήμος θα πρέπει να απαντήσει. Όμως η βοήθεια, η συνεισφορά και η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή εκ μέρους των ΠΑΙΣΔΑΠ, μόνο ως θετική μπορεί να αποτιμηθεί.

Κλείνοντας την περιληπτική αυτή παρουσίαση του έργου των ΠΑΙΣΔΑΠ, θεωρούμε ότι έχει θετικό πρόσημο, παρά τα πολλαπλά προβλήματα και την πρωτόγνωρη κατάσταση που ο κορωνοϊός έχει δημιουργήσει.

Πάντως, κάθε χρονιά έχει τις προκλήσεις της και κάθε πρόκληση απαιτεί την αντιμετώπισή της.

Κάθε αντιμετώπιση προϋποθέτει, συζήτηση, συνεργασία, συναπόφαση.

Δεν χρειάζονται στείρες αντιπαραθέσεις και ανέξοδες επιθέσεις. Η απάντηση σε όλα είναι η συνεργασία.

Υγεία, δύναμη και χαμόγελο!

Αντωνοπούλου – Πανάγου Ηλέκτρα

Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software