Συνάντηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δρ. Θάνο Ασκητή

| Νέα του Δήμου
Συνάντηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δρ. Θάνο Ασκητή

Γιάννης  Μυλωνάκης: « Θα συνεργαστούμε στενά με την Περιφέρεια με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της πόλης μας»

Η δρομολόγηση στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής με στόχο τη διεύρυνση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της πόλης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δρ. Θάνο Ασκητή.

Ειδικότερα η συζήτηση εστιάστηκε στο σχεδιασμό δράσεων που θα συμβάλλουν στην λειτουργικότερη διασύνδεση των τοπικών κοινωνικών δομών με τις δομές υγείας, στην ενίσχυση της πρόληψης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οικογένεια, αλλά και στην πιο στοχευμένη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με ιδιαίτερη μέριμνα στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο  πλαίσιο της συζήτησης ο  κ. Ασκητής παρουσίασε στον Δήμαρχο το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Πόρτα Πόρτα», που προωθεί, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο στην περίθαλψη, όσο και στη φροντίδα και σημείωσε πως από  την πλευρά της Περιφέρειας  θα εξεταστούν και προτάσεις για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη νέων έργων και προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

Από την πλευρά του ο κ. Μυλωνάκης υπογράμμισε πως στις προτεραιότητες της διοίκησης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των τοπικών δομών και η εφαρμογή πολιτικών που θα εστιάζουν στην πρόληψη, στη συμβουλευτική οικογενειών αλλά και στη στήριξη ατόμων που είναι μόνοι τους και δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε δομές υγείας.  Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε θα εντατικοποιηθεί η συνεργασία με  την Αντιπεριφέρεια Υγείας και τον κ. Ασκητή.

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software