Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δευτέρα, 17/07/2024

| Νέα του Δήμου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δευτέρα, 17/07/2024

- Κλειστή η οδός Μιλτιάδου από την οδό Σουλίου έως την Λ.Μεσογείων, από τις 07:00 έως 15:00 και από τις 17:30 έως 20:00, λόγω εργασιών σκυροδέτησης. Τα διερχόμενα από το σημείο οχήματα θα εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς παράκαμψη.

- Κλειστή η οδός Ειρήνης από την οδό Ναυπλίου έως την οδό Γιαβάση, από τις 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών σκυροδέτησης. Τα οχήματα προτείνεται να διέρχονται ως εξής: από την οδό Αιγαίου Πελάγους - δεξιά στην οδό Ναυπλίου - συνέχεια στην οδό Σιώκου - αριστερά/δεξιά στην οδό Ηπείρου ή από την οδό Ειρήνης - αριστερά στην οδό Σιώκου - αριστερά/δεξιά στην οδό Ηπείρου.

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων (εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες ενέργειας, ΕΥΔΑΠ κλπ) δύναται να εκτελούνται χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του Δήμου, λόγω της έκτακτης φύσης τους.
Για οποιοδήποτε άλλη οδό που είναι κλειστή, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν έχει λάβει ενημέρωση/χορηγήσει την αντίστοιχη άδεια. Οι πολίτες που διαπιστώνουν ότι έχει κλείσει άλλη οδός, εκτός των αναφερόμενων παραπάνω, μπορούν να μας ενημερώνουν Δευτέρα έως και Παρασκευή, 07:00-15:00 στο 2132004500

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software