Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά

Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά

Σας περιμένουμε την Τρίτη 06/02/24, ώρα 11:00 στο Β' Κ.Α.Π.Η Αγίας Παρασκευής (Μπουμπουλίνας 15)

  • Παρουσίαση Προγράμματος ¨Αειθαλεία" 
    Ενεργός Γήρανση και Οφέλη εθελοντισμού
  • Παρουσίαση έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
    Ψηφιακές Δεξιότητες και εθελοντισμός στην Τρίτη Ηλικία
  • Παρουσίαση καλών πρακτικών εθελοντισμού  (Ελλάδα και Ευρώπη)
  • Βιωματικό Ερηαστήριο στην πλατφόρμα "Worthit": 
    Προσφορά και ζήτηση εθελοντικής εργασίας

Aithaleia image

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software