Συνάντηση Δημάρχου Αγίας Παρασκευής με εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α.

| Νέα του Δήμου
Συνάντηση Δημάρχου Αγίας Παρασκευής με εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α.

Στις 7/11/2023 στον Δήμο Αγ. Παρασκευής πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και στους εκπροσώπους του Συνδικάτου Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Α., κ. Παναγιώτη Στάθη και κ. Κώστα Γιολβάση, για την τοποθέτηση υλικών θέσης τόσο στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής Β5 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όσο και επί της οδού Αγ. Ιωάννου 9-11 κατά τη διέλευση της γραμμής 421.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ 40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) καθώς και κολωνάκια στα προαναφερθέντα σημεία για την ελεύθερη διέλευση/στάθμευση των αναφερόμενων γραμμών.

Επίσης η Τροχαία Αγ. Παρασκευής ενημερώθηκε με σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο και θα μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία της οδικής συγκοινωνίας της περιοχής.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software