Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

Υπογράφηκε σήμερα (Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023) η σύμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.

Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.

Ο προϋπολογισμός  του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021» ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.   


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software