Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

| Νέα του Δήμου
Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

Υπογράφηκε σήμερα (Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023) η σύμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.

Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.

Ο προϋπολογισμός  του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021» ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.   

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software