Αποτελέσματα μέτρησης Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Αποτελέσματα μέτρησης Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως από τις μετρήσεις που έγιναν  στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής από το Κινητό Σταθμό Μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδιών ( από το όχημα ΚΗΗ 5920 ) είναι εντός του φυσιολογικού ορίου.

Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software