Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Η δημοτική αρχή ανακοινώνει την πρόθεση της για την σύσταση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα στο ΔΣ 14/12/202, με βάση το Ν.3443/2006.

Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθιερώθηκε με το Νόμο 3443/06.

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η ανάδειξη των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αλλά Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καλεί τις νέες και νέους 15-28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο, να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και με τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα δράσης του Δήμου, σε όλους του τομείς ενδιαφέροντος της νεολαίας.

Αίτηση εγγραφής

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Έτος γέννησης

Please enable the javascript to submit this form

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software