Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΕΡΓΑ

Ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση πέντε πλατειών του Δήμου μας με την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED και την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος  τηλεδιαχείρισης.

Η αναβάθμιση της κεντρικής μας πλατείας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Η χρηματοδότηση γίνεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software