Αντιδημαρχία Παιδείας - ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Υλοποιείται και φέτος το Θερινό Πρόγραμμα  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για 720 παιδιά της πόλης μας, ηλικίας 6 έως 12 ετών ,σε δυο περιόδους των τριών εβδομάδων έκαστη από 20/6 έως 22/7, με μηδενική έως ελάχιστη οικονομική συμμετοχή;


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software