Κοινωνική Πολιτική - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το Μουσικοκινητικό Εργαστήριο του Δήμου μας για ΑΜΕΑ άνω των 18 ετών εκτός από προγράμματα εργοθεραπείας και μουσικοκινητικής αγωγής περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης, δοκιμαστικής απασχόλησης ,κοινωνικής ενσωμάτωσης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης;


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software